Gebruiksvriendelijk

  • Haima werkt op elk modern apparaat met een internetverbinding. U vindt dezelfde informatie via uw bureaucomputer, laptop, tablet of mobiele telefoon.
  • Installatie is niet nodig, aangezien het een website is. Toch ziet deze er op een mobiele telefoon als een app uit.
  • De opmaak is modern en wordt door velen als prettig ervaren.
  • De applicatie biedt meerdere ingangen om dezelfde informatie te vinden.  • Bij ons pakket worden gebruikers ingedeeld in één of meer groepen. Standaard gebruikersgroepen zijn schrijver en moderator. Bezoekers van de website behoren tot geen enkele groep en hebben alleen leestoegang.
  • Een vereniging kan ervoor kiezen om bepaalde pagina's alleen voor leden zichtbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan financiële stukken of vergaderverslagen. Voor dit doel krijgen leden eigen toegangsgegevens en worden ze ingedeeld in de groep lid.
  • De applicatie is door de vereniging eenvoudig te beheren en zal deels door ons worden gedaan.
  • Het gebruik van Haima om de geschiedenis van uw lokale streek vast te leggen vergroot de interactie van de vereniging met een wereldwijd publiek en (potentiële) leden.