Professioneel

  • Haima is gebaseerd op solide open-source pakketten waaronder DokuWiki en LimeSurvey.
  • De applicatie voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Hosting vindt plaats in goed beveiligde datacenters in Duitsland dat de strengste privacywetgeving ter wereld kent.
  • De server en de applicatie worden continu gemonitord.
  • Van de applicatie en alle data worden dagelijkse backups gemaakt.
  • Er is actieve doorontwikkeling van de applicatie volgens het continuous improvement principe. 1)


1)
Continuous improvement betekent dat een applicatie tijdens haar bestaan continu wordt verbeterd qua functionaliteit en dat eventuele fouten worden gecorrigeerd. Tevens betekent het dat de applicatie de voortgang op technologisch gebied volgt, omdat deze moet blijven werken op nieuwe computers, tablets en mobiele telefoons.