Wiki

Het onderdeel wiki is bedoeld om een variant op de wikipedia aan te leggen voor de eigen streek. Veel Heemkundeverenigingen zien het belang hiervan in en zijn bereid om content te verzamelen en nauwgezet in te voeren in een steeds verder groeiende set van pagina's met teksten en diverse afbeeldingen. Door de pagina's onderling te koppelen ontstaat een complete verzameling met interessante dwarsverbanden. Nieuwe pagina's kunnen door schrijvers worden aangemaakt en door moderatoren worden goedgekeurd en vrijgegeven. En, zoals het een goed wikisysteem betaamt, kunnen pagina's continu worden gewijzigd en geactualiseerd waarbij oudere versies bewaard blijven.

Hieronder ziet u enkele representatieve schermafbeeldingen van Haima zoals geïmplementeerd bij Heemkundekring Blariacum. Deze schermen zijn voor elke gebruiker wereldwijd toegankelijk via de website van de vereniging.

Hieronder wordt een wikipagina getoond in zowel de kijkmodus als in de wijzigingsmodus. Voor mensen die gewend zijn om Wikipedia aan te passen, zal het rechterscherm bekend voorkomen.