Advertentie- en sponsor-mogelijkheden

Veel lokale bedrijven dragen heemkundeverenigingen, historische genootschappen en gelijksoortige organisaties een warm hart toe, juist omdat zij zich inzetten voor het immateriƫle culturele erfgoed van de eigen streek waarvan die bedrijven ook vaak al jaren onderdeel uitmaken.

Bij Haima implementaties bij onze klanten zien wij dat (voormalige) middenstanders er waarde aan hechten en genoegen in scheppen dat ook de historie van hun eigen bedrijf wordt weergegeven op de site. Natuurlijk het liefst met gedigitaliseerde foto's van die goeie ouwe tijd.

Haima biedt de mogelijkheid aan verenigingen om zich fiscaal gunstig te laten sponsoren door lokale bedrijven. Dit kan doordat Osbit rechtstreeks aan laatstgenoemden kan factureren voor een bepaald eenmalig of periodiek sponsorbedrag. Als tegenprestatie kan binnen Haima, indien gewenst, een simpele naamsvermelding met logo en doorklikmogelijkheid naar de website van de sponsor worden opgenomen. Deze kan op een niet storende manier worden geplaatst naast de geschiedkundige content die de site te bieden heeft. Maar geavanceerder kan natuurlijk ook mits de vereniging en de sponsor hiermee beiden akkoord gaan.