Haima implementatie

De belangrijkste activiteiten zijn de volgende:

 • Contact met 2 procesbegeleiders bij uw vereniging
 • Duidelijke communicatie via mail, telefoon en/of video-meetings
 • Inrichten van een nieuwe server
 • Aanvragen / overnemen domeinnaam van uw vereniging
 • Installeren en configureren applicatie
 • Koppelen van SSL beveiligingscertificaat aan de domeinnaam
 • Aanpassen van kleuren, logo en basisteksten aan de huisstijl van uw vereniging
 • Doen van streekgebonden aanpassingen van beeldbankuploadformulieren zoals straatnamenlijsten
  alsmede het doen van wijzigingen aan het registratieformulier van bidprentjes
 • CreĆ«ren en beschikbaar stellen van invulsjablonen voor DokuWiki
 • Inregelen mailaccounts en eventuele koppeling met mailadressen van bestuurders
  (indien nodig/gewenst)
 • Koppelen met Google Analytics (indien gewenst)
 • Bepalen en aanmaken van gebruikers inclusief toekennen gebruikersrollen
 • Gezamenlijk bepalen van contentbeleid voor moderatoren van Haima 1)
 • Aanstellen en uitgebreid instrueren van 2 kerngebruikers
 • Beschikbaar stellen on-line gebruikershandleidingen
 • Ondersteuning bij ingebruikname gedurende de eerste 4 weken
 • Eenmalige migratie van bestaande website
 • Eenmalige migratie van bestaande digitale content vanuit andere on-line en off-line systemen
 • Vaste koppeling realiseren met bestaande contentbeheersystemen
 • Let op: Bovenstaande is uiteraard wel mogelijk, maar de inspanning en bijbehorende kosten hiervoor dienen per geval apart te worden bekeken.1)
Concreet: Welke content is wel/niet geschikt om te worden opgenomen in de beeldbank en de wikipedia van uw streek.